zink-chlorid
R03 AAA  0,18 €
R06 AA     0,18€
R14 C        0,42€
R20 D        0,49€
9V             0,77€

Alkaline
R03 AAA  0,42€
R06 AA     0,46€


zink-chlorid
R03 AAA  0,16 €
R06 AA     0,17€

Alkaline
R03 AAA  0,39€
R06 AA     0,42€

zink-chlorid
R03 AAA  0,20 €
R06 AA     0,21€
R14 C        0,49€
R20 D        0,79€
9V             0,77€

Alkaline
R03 AAA  0,42€
R06 AA     0,46€

uvedené ceny sú bez DPH a platia na ne veľkoodberateľské ceny